Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancovaný z programu Ministerstva vnitra "Program prevence kriminality"

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
01/2016 - 12/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
476 000 Kč
Příspěvek z rozpočtu MV ČR: 
428 000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
48 000 Kč
Stručný obsah projektu: 

Tento projekt úspěšně navazuje na projekt Strakonice - asistent prevence kriminality 2014, v rámci nějž byla zřízena dvě nová pracovní místa na městské polici ve Strakonicích, konkrétně se jedná o pozici asistent prevence kriminality. Asistenti prevence kriminality  fungují ve městě Strakonice od června 2014 a od té doby ve své práci pokračují i nadále. Hlavní náplní práce asistentů prevence kriminality je podílet se na preventivních aktivitách v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Jsou nápomocni strážníkům městské policie nad dohledem dodržování vyhlášek a nařízení města v oblasti veřejného pořádku a upozorňují občany nad jejich porušováním. Jsou v ulicích k dispozici občanům k přijímání případných připomínek a podnětů. Dohlížejí na klid a pořádek zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Jsou další posilou strážníků a policistů v ulicích města, kteří dbají na to, aby se nám všem žilo ve Strakonicích bezpečně.

Hlavním cílem projektu Asistent prevence kriminality je zvýšení pocitu bezpečí občanů, pokles přestupků proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. Předpokladem je, že prostřednictvím Asistentů prevence kriminality bude příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti. Lze očekávat i částečnou změnu negativního pohledu majoritní společnosti na osoby ze sociálně slabšího, vyloučeného prostředí a zklidnění celkové situace včetně poklesu emočního napětí mezi občany města.

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na webu MV - Dotační systém prevence kriminality