Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora kultury“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
9/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
63.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
20.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
43.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14.01.2016
Přidělení dotace: 
07.04.2016
Ukončení projektu: 
31.10.2016
Stručný obsah projektu: 

Projekt s názvem „Pátrání v minulosti – prohlídka města za magického úplňku nebo tajemného novoluní“ přivede návštěvníky k městskému opevnění pod Rennerovými sady, které je celoročně nepřístupné. Formou hraných divadelních scén kombinovaných s vyprávěním bude připomenut vznik sadů i opevnění. Cestou k náměstí vystoupí postavy z nenávratně zmizelých domů, připomenuta bude historie Masných krámů na Velkém náměstí a pro pobavení dětí i dospělých svými taškařicemi ožijí pohádkové bytosti a vystoupí ze šera noci do přihlížejícího davu. Při putování směrem k hradu ožijí dudy i hradní páni.  

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.