Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Objekty kulturního dědictví“

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2016 - 10/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
48.500,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
11.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
37.500,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14.01.2016
Přidělení dotace: 
07.04.2016
Ukončení projektu: 
31.10.2016
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je restaurování stélového náhrobku se sochou Krista Spasitele v areálu hřbitova ve Strakonicích. Náhrobek vykazuje závažné projevy zvětrávání a poškození, které je potřeba neodkladně řešit restaurátorským zákrokem.

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na internetových stránkách  Jihočeského kraje - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje