Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1.
E-on oznamuje, že dne 17.9.2016 v době od 8:00 – 18:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I.. Vypnutá oblast: Strakonice – ulice Želivského (včetně VOŠ + SPŠ + internátu, ZŠ včetně kuchyně), ulice Sv. Čecha část od čp.575 a 491 včetně až po křižovatku s Plánkovou (mimo bytových domů), ulice Plánkova od křižovatky se Smetanovou po křižovatku s Husovou, včetně všech podnikatelských odběrů v těchto uvedených ulicích.
2.
dále dne 20.9.2016 v době od 8:00 – 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I.. Vypnutá oblast: Strakonice – ulice Zvolenská čp. 805 + čp. 804 + čp. 37 (ubytovna, kuchyně, internát, výměník), část Zvolenské od garáží nad prodejnou nahoru směr Habeš po čp. 979 a vodárnu včetně, celé ulice V Ráji a Za Rájem včetně chatové osady a vysílače.
3.
Město Strakonice Vás v úterý dne 20.9.2016 od 09:00 hod. do 16:00 hod zve ve spolupráci s vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky, firmou Rumpold Vodňany a Kompostárnou Jarošovice na zábavně – naučnou show na rampu před městský úřad, kde se dozvíte informace o třídění, zpracování a využívání odpadů, včetně informací o třídění bioodpadů v domácnostech a o rozmístění nádob na sběr bioodpadů v našem městě. Budete mít i možnost si pomocí endoskopu a mikroskopu prohlédnout organismy žijící v půdě a zároveň ve správně založeném kompostu. Nainstalovaná obří krtina z kompostu bude rozdána zájemcům.