Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je financovaný z Nadačního fondu ČEZ - Grantový program Oranžový přechod
Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2016 – 10/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
114 459,71 Kč , Příspěvek z Nadace ČEZ 100% tzn.: 114 459,71
Stručný obsah projektu: 

Město Strakonice získalo finanční prostředky Nadačního fondu ČEZ z grantového programu Oranžový přechod na realizaci osvětlení přechodu v Komenského ulici. Tento dosud neosvětlený přechod, tzn. pro všechny účastníky silničního provozu nebezpečný přechod, byl v rámci projektu osvětlen a stal se tak přehlednějším a tím pádem bezpečnějším. Chodci, především pak děti, mládež a také rodiče s dětmi, kteří tento přechod využívají cestou do a ze školy, či do zaměstnání, budou lépe viděni a sníží se tak riziko nebezpečných situací.

Realizaci projektu podporuje/podpořila Nadace ČEZ

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na internetových stránkách  Nadace ČEZ