Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancován z programu Ministerstva vnitra "Podpora prevence kriminality"

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
09/2016 - 11/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
393.337,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
350.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
43.337,- Kč
Stručný obsah projektu: 

Projekt řeší modernizaci a zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího systému ve městě Strakonice. Realizací projektu dojde k přepojení kamer č. 1, 4, 9 do optické sítě, čímž se velmi zkvalitní přenos a zefektivní jejich záznam. Tento krok napomůže omezit kriminalitu, zvýšit objasněnost přestupků, trestných činů a pocit bezpečí občanů ve městě, zefektivní se práce Městské policie a PČR na území města Strakonice.

Smyslem městského kamerového dohlížecího systému je dohled nad veřejným prostranstvím a to zejména při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, zvýšení bezpečí osob a majetku, kontrola rizikových míst v denních i nočních hodinách, ochrana osob a majetku, dohled nad kulturními akcemi, přispívá bezpečnosti a plynulosti silničního provozu atd.

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na webu MV - Dotační systém prevence kriminality