Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Tombola je hazardní hra konaná v souvislosti s kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní nebo jinou společenskou akcí, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.

Předmětem výhry věcné loterie nebo tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby, s vyloučením peněžních prostředků.

Ohlášení nepodléhá tombola s herní jistinou, jejíž výše nepřekroří 200.000 Kč.

Herní jistinou je součin počtu vydaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.

Ohlášení musí být učiněno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení u obecního úřadu obce, na jejímž území má být tombola provozována.