Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1.
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR České Budějovice pořádá Burzu práce dne 29.3. 2017 od 9:00 do 13:00 hodin v Domě kultury ve Strakonicích. Bližší info na telefonní čísle 387 699 319.
2.
Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy E-ON distribuce a.s.. Pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie je nutné, aby vlastníci nemovitostí (pozemků) provedli úplné odstranění nebo ořez dřevin podle zákona 458/2000 Sb. energetický zákon.
Pokud takto nebude v průběhu následujících 14 dnů provedeno, budou tato opatření vykonána společností J + J Facility cz, s.r.o. na základě plné moci udělené společností E-ON distribuce, a.s.
3.
E-on oznamuje, že dne 4.4. 2017 v době od 8:00 – 15:00 hodin a 6.4.2017 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast: Strakonice – část ulice Radomyšlská od křižovatky se Šmidingerovou nahoru levá strana od čp. 522 po čp. 422 včetně, pravá od čp. 502 po čp. 475 včetně, odběr proti čp. 485 a v chatové oblasti.
4.
Dále 5.4.2017 v době od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích II. Vypnutá oblast: Strakonice - část zahrádkářské osady U Blatského rybníka.