Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1.
Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy E-ON distribuce a.s.. Jedná se pouze o lokality Dražejov a Přední Ptákovice. Pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie je nutné, aby vlastníci nemovitostí (pozemků) provedli úplné odstranění nebo ořez dřevin podle zákona 458/2000 Sb. energetický zákon.
Pokud takto nebude v průběhu následujících 14 dnů provedeno, budou tato opatření vykonána společností J + J Facility cz, s.r.o. na základě plné moci udělené společností E-ON distribuce, a.s.

2.
Dále dne 27.4.2017 v době od 8:00 do 10:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Modlešovicích. Vypnutá oblast: Modlešovice část směr Hajská a dolní část návsi včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce, mimo kabelu k areálu p. Němejce.

3.
Dále dne 26.4.2017 v době od 7:30 do 17:30 hodin a 27.4.2017 v době od 7:30 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích II. Vypnutá oblast: Strakonice Na Ohradě čp. 94 (restaurace Hangár + výměník)