Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1.
Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy E-ON distribuce a.s.. Jedná se pouze o lokality Dražejov a Přední Ptákovice. Pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie je nutné, aby vlastníci nemovitostí (pozemků) provedli úplné odstranění nebo ořez dřevin podle zákona 458/2000 Sb. energetický zákon.
Pokud takto nebude v průběhu následujících 14 dnů provedeno, budou tato opatření vykonána společností J + J Facility cz, s.r.o. na základě plné moci udělené společností E-ON distribuce, a.s.

2.
E-on oznamuje, že dne 5.5.2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast: Strakonice ulice Budovatelská a Raisova od křižovatky s MUDr. K. Hradeckého po křižovatku s Radomyšlskou.

3.
ČSSD všechny srdečně zve 1. května 2017 od 14:00 - 17:00 hodin Na Podskalí – Na Ostrov na oslavy svátku práce.

KSČM všechny srdečně zve 1.května 2017 od 9:00 – 13:00 hodin do Rennerových sadů na prvomájové oslavy.