Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1.
Státní fond životního prostředí ČR a odbor životního prostředí městského úřadu vás zvou na seminář o možnostech čerpání podpory z programu „Nová zelená úsporám“ a „Dešťovka“. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR Vám poskytnou aktuální informace o dotačních možnostech z programu „Nová zelená úsporám“ na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů, ale také k novému dotačnímu programu „Dešťovka“ zaměřenému na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek dne 11.5.2017 od 17:00 hod. v zasedací místnosti bývalé budovy okresního úřadu ve Smetanově ulici čp. 533 ve Strakonicích. Na seminář se můžete dostavit bez předchozího přihlašování a je bezplatný.
2.
E-on oznamuje, že dne 18.5.2017 a 23.5.2017 v době od 7:30 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I.. Vypnutá oblast: Strakonice zahrádkářská osada nad ulicí Šmidingerovou (nad garážemi) a část nad Radomyšlskou (nad novým silničním obchvatem).
3.
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ pořádají v sobotu 13.5.20147 v letním plaveckém areálu jarní strakonický blešák. Přijďte nakoupit od 8:00 do 11:00 hodin. Více informací: Mgr. Ivana Parkosová, tel. 602811600.
4.
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu provádění přeložky vodovodního řadu bude v sobotu 20.5.2017 od 7 do 14 hodin přerušena dodávka vody v ul. Bezděkovská od polikliniky k OC Maxim, čp. 427-433, 76-78, 65, 123, 30, 218, 219, 53, 371, 156, 411, 412, 79, 41-44, 61, 60, 66, 72-75 a Na Ohradě č.p. 2, 94, 89-91. Žádáme občany, aby si provedli předzásobení vodou na uvedenou dobu. Provozovatel děkuje za pochopení.