Komplexní zateplení obálky budovy č.p. 137 – Nádvorní budova Městského úřadu ve Strakonicích

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 5: Energetické úspory,
specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

 

        

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
05/2017 - 08/2017
Registrační číslo: 
CZ.05.518/0.0/0.0/15_019/0001673
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
5 823 042,18
Způsobilé výdaje: 
4 951 932,00
Nezpůsobilé výdaje: 
871 110,18
Příspěvek z SFŽP: 
(40 % ze způsobilých výdajů) 1 980 772,80
Rozpočet města Strakonice: 
(60 % ze způsobilých výdajů) 2 971 159,20
Harmonogram
Zahájení projektu: 
02. 05. 2017
Zahájení fyzické realizace: 
18. 05. 2017
Ukončení fyzické realizace: 
15. 08. 2017
Ukončení projektu: 
31. 10. 2017
Stručný obsah projektu: 

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti Nádvorní budovy č.p. 137 Městského úřadu ve Strakonicích. Budova se skládá z jednoho třípodlažního objektu a jednoho dvoupodlažního. V rámci projektu jsou zatepleny svislé obvodové konstrukce, strop nad 3. nadzemním podlažím u prvního objektu a střecha nad 2. nadzemním podlažím druhého objektu, vyměněna jsou i dřevěná okna a vrata do garáží.

 

Výstupy a přínosy projektu:
Realizací opatření bude dosažena úspora energie minimálně 59,8 % průměrné celkové spotřeby energie v MWh/rok.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi

  http://https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22648411&docType=ART...
UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...