Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
2.December 2016
  • Řešené území se nachází v západní části obce a je vyznačeno v hlavním výkrese Územního plánu Katovice jako plocha US 5.
  • Jedná se o plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení“ určené k výstavbě rodinných domů,  „Plochy smíšené obytné – zahrady“ a „Plochy občanského vybavení – sportovní plochy“.
  • Zastupitelstvo městyse Katovice schválilo pořízení Územní studie Katovice 5 usnesením č. 184/2016/ZM 14 ze dne 16. 6. 2016
  • Veřejné seznámení s návrhem Územní studie Katovice 5 (Za Nádražím) se uskutečnilo dne 9. 11. 2016..
  • Pořizovatel Odbor rozvoje MěÚ Strakonice vložit tento územně plánovací podklad do evidence územně plánovací činnosti dne 2. 12. 2016
  • Projektantem Územní studie Katovice 5 je autorizovaný architekt - Ing. arch. Václav Franěk, (BUILDING—INVESTMENT, s.r.o., Doubravice 40, 387 35 Doubravice u Strakonic).
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=44051760