Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
15.July 2017
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 územního plánu vydalo zastupitelstvo obce dne 23.6.2017
  • změna č.1 územního plánu nabyla účinnosti dne 15.7.2017
  • změna č.1 územního plán bude k dispozici na Obecním úřadě v Mečichově, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=13894290&RC_ZMENY=1