Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

 

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
3/2010 - 9/2010
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.06541
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
13.368.618,96 Kč
Způsobilé výdaje: 
13.368.618,96 Kč (lze hradit z dotace)
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
11.363.326,11 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
2.005.292,85 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
3/2010
Ukončení fyzické realizace: 
10.8.2010 (dle Smlouvy o dílo)
Ukončení projektu: 
14.10.2010
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je zlepšení kvality života obyvatel ve vymezené deprivované zóně, regenerace veřejného prostranství a veřejné zeleně, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení emisí. Práce budou rozděleny na dvě části.

 

První část prací se zaměří na místní komunikaci včetně chodníků a veřejného osvětlení. Dojde k úpravě a rekonstrukci vozovky, rekonstrukci souvisejících chodníků, vybudování bezbariérových přístupů na chodníky,  rekonstrukci veřejného osvětlení, kanalizačních vpustí a úpravy veřejné zeleně.

 

V rámci druhé části prací bude zrekonstruováno prostranství mezi bytovými domy. Bude se jednat o  rekonstrukci tras pro pěší mezi panelovými domy sevřenými ulicemi Čelakovského, Pionýrskou, Hrnčířskou a Na Stráži. Trasy pro pěší budou navíc vybaveny odpadkovými koši, které zde doposud chybí. Dále dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, které kopíruje stávající trasu. Na místě stávajícího, avšak nepoužívaného hřiště bude vybudováno nové dětské hřiště. Bude také provedena výsadba zeleně a nově budou vybudovány chodníky na místě vyšlapaných cest.

Další informace o projektu: 
Celková plocha revitalizované zóny: 13.295 m2
   
Objednatel (realizátor) projektu: Město Strakonice
Zhotovitel díla: SaM silnice a mosty a.s., o.z. České Budějovice

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...