Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Kulturní dědictví“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2017 – 10/2017
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
54.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
15.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
39.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
13.01.2017
Přidělení dotace: 
23.03.2017
Ukončení projektu: 
08.11.2017
Stručný obsah projektu: 

V rámci projektu byl zrestaurován figurální náhrobek se sochou ženy s dítětem, nacházející se u kaple Nejsvětější Trojice v areálu hřbitova u kostela Sv. Václava ve Strakonicích.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.