Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora kultury“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2017
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
31.850,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
20.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
11 850,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
13.01.2017
Přidělení dotace: 
23.03.2017
Ukončení projektu: 
23.08.2017
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu bylo rozšíření kulturní nabídky v jihočeském regionu, připomenutí výročí 650 let města Strakonice a významných osobností, které se po staletích vrátily do svého města.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.