Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora školství“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2017 - 9/2017
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
289.795,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
150.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
139.795,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
23.02.2017
Přidělení dotace: 
11.05.2017
Ukončení projektu: 
03.10.2017
Stručný obsah projektu: 

V rámci projektu byla pro ZŠ Dukelská pořízena a nainstalována šikmá schodišťová plošina. Došlo k bezbariérovému propojení hlavního pavilonu školy s pavilonem výpočetní techniky.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.