Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

"Projekt je spolufinancován z programu Ministerstva vnitra Podpora prevence kriminality"

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
09/2017 - 11/2017
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
447.257,- Kč
Příspěvek z rozpočtu MV ČR: 
280.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
167.257,- Kč
Stručný obsah projektu: 

Projekt řeší modernizaci a zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího systému ve městě Strakonice. Realizací projektu dojde k přepojení kamer č. 6 a 11 do optické sítě, čímž se velmi zkvalitní přenos a zefektivní jejich záznam. Tento krok napomůže omezit kriminalitu, zvýšit objasněnost přestupků, trestných činů a pocit bezpečí občanů ve městě, zefektivní se práce Městské policie a PČR na území města Strakonice.

Smyslem městského kamerového dohlížecího systému je dohled nad veřejným prostranstvím a to zejména při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, zvýšení bezpečí osob a majetku, kontrola rizikových míst v denních i nočních hodinách, ochrana osob a majetku, dohled nad kulturními akcemi, přispívá bezpečnosti a plynulosti silničního provozu atd.

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na webu MV - Dotační systém prevence kriminality