Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu
Číslo a název výzvy: 06_16_044  28. Výzva IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - SC 3.2

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2016 – 03/2019
Registrační číslo: 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
33 127 809,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
33 127 809,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
1 656 390,45 Kč (5% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z IROP: 
28 158 637,65 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
3 312 780,90 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 07. 2016
Ukončení projektu: 
31. 03 2019
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Dalším cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením, sdílením informací a dat, posílením výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy prostřednictvím rozvoje a využití ICT systémů. Projekt bude realizován v jihočeském městě Strakonice a cílovou skupinou budou občasné města Strakonice, ale i další subjekty s městem spojené.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu najdete na  www.irop.mmr.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...