Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Rekreace:
- koupaliště Dřešín
- Lepů rybník (Pelich) - rybaření a koupání
- cyklostezka Chvalšovice - Vacovice

Adresa: 
Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 Čestice
IČO: 
251 160
Telefon: 
383 396 423
e-mail: 
obec@dresin.cz
Úřední hodiny: 
Po + Út + Čt   7.00 – 15.00    St 7.00 - 15.00   18.00 – 20.00 Pá 7.00 - 12.00
Starosta
Starosta: 
Zdeněk Poleník ml.
Adresa: 
Dřešín 46
Telefon: 
383 396 423
Mobil: 
723 834 120
Je uvolněný ?: 
Ano
Zástupce
Zástupce: 
David Tomášek
Adresa: 
Dřešín, Hořejšice 2
Mobil: 
723 329 861
Je uvolněný ?: 
Ne
Části obce: 
Dřešín, Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice
Památky: 

Obec nemá ve svém katastru žádnou nemovitou kulturní památku.

 

Zajímavé stavby:
- kapličky v Dřešíně a v Dřešínku (obě postavené ve 2. pol. 19. stol.). V průběhu 2. světové války byl zvon z
  Dřešínka odevzdán na sbírku kovů a zvon z Dřešína odvezen do Německa na výrobu zbraní. Zvon z Dřešínka se
  dostal až do Prahy, kde byl uskladněn. Po válce zjistil p. Miloslav Lešák z Vrbnice, že je zvon ještě v Praze a tak jej
  dne 17. 6. 1945 přivezl a byl opět zavěšen a používán. Zvon z Dřešína se již zpět nevrátil, byl zakoupen nový.
- boží muka v Dřešíně - jedny na kraji obce naproti Fialům, druhé při staré cestě do Dobrše nad Viků - 19. stol.
- boží muka u Hořejšic při cestě na Drážov - 19. stol.
- boží muka nad Chvalšovicemi při hlavní silnici na Vacov - 18. stol.
- boží muka mezi Dobrší a Dřešínkem
- roubenka čp. 35 v Dřešíně

Další zajímavosti:
- funkční turbína u mlýna čp. 18 ve Chvalšovicích u tzv. Lepů rybníka
- dvě chráněné lokality - významný krajinný prvek Údolní niva potoku Peklov a přírodní památku Chvalšovické
  pastviny (zbytek původních podhorských lučních a prameništích společenstev – např. kosatec sibiřský, dřípatka
  horská, všivec lesní, tučnice obecná…)
- čtyři památné stromy - jedna lípa + tři ořešáky černé
- tzv. Velký kámen v lese mezi Dřešínkem a Hoslovicemi - pozitivní a negativní energetické zóny

Dopravní dostupnost: 

- autobus