Hlupín

Adresa: 
Obecní úřad Hlupín, Hlupín 54, 386 01 Strakonice
IČO: 
4 777 125
Telefon: 
383 494 117
e-mail: 
ouhlupin@seznam.cz
Úřední hodiny: 
Po    18.00 - 20.00
Starosta
Starosta: 
Jaroslav Křivanec
Adresa: 
Hlupín 4
Mobil: 
606 785 678
Je uvolněný ?: 
Ne
Zástupce
Zástupce: 
Adriana Šťastná DiS.
Adresa: 
Hlupín 21
Mobil: 
607 848 496
e-mail: 
adri.adina@seznam.cz
Je uvolněný ?: 
Ne
Památky: 

- kaplička na návsi se slunečními hodinami ve štítu, pochází z roku 1819, svou barokní podobu získala v roce 1843

- v obci jsou dvě kamenné památky související podle lidového podání s pobytem francouzských vojsk v letech 1741–
  42 za války proti Marii Terezii o její dědické právo na trůn: kamenný pomníček srdcovitého tvaru na památku smrti
  francouzského generála či maršála (před obecním úřadem) a kamenný sloup se sochou zvaný "Ecce Homo" na
  památku tří francouzských důstojníků, kteří se v bažinatém potoce utopili i s koňmi (u mostu přes Březový potok při
  silnici směrem na Horažďovice)

- kaplička svaté Anny Samodruhé postavené v roce 1832 

 

Dopravní dostupnost: 

autobus

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY   V sobotu 5. 2. 2022 od 8:00...
Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
26.January 2022
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
25.January 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...