Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Různé:

- v obci je provozováno rekreační zařízení Karlovy Univerzity s kapacitou 200 lůžek
  a bohatým sportovním areálem, spojené s využitým na řece Otavě
- po celý rok jsou pořádány různé společenské a kulturní akce, také s cílem udržení
  starých venkovských tradic – poutě, posvícení, plesy, besídky, různá setkání konopická,
  staročeské máje, babský bál, masopust, maškarní zábavy apod.

Adresa: 
Obecní úřad Horní Poříčí, Dolní Poříčí 100, 386 01 Strakonice
IČO: 
477 133
Telefon: 
606 591 946
e-mail: 
obec@horniporici.cz
Úřední hodiny: 
Po   19.00 – 21.00
Starosta
Starosta: 
Petr Pešek
Adresa: 
Horní Poříčí 70
Mobil: 
606 591 946
e-mail: 
starosta@horniporici.cz
Je uvolněný ?: 
Ne
Zástupce
Zástupce: 
Mgr. Václav Křešnička
Adresa: 
Dolní Poříčí 10
Mobil: 
602 446 429
e-mail: 
mistostarosta@horniporici.cz
Je uvolněný ?: 
Ne
Části obce: 
Dolní Poříčí, Horní Poříčí
Památky: 

Dnes jedna obec pod názvem Horní Poříčí, která vznikla v roce 1963 sloučením Dolního Poříčí a Horního Poříčí. Obě tyto obce však existovaly již několik století předtím. Byly založeny pravděpodobně jako osady rýžovníků zlata, které se rýžovalo na řece Otavě. V pozůstatcích Desk zemských je jmenována v roce 1315 "ves Dolní Poříčí, od ní půl km leží ves Horní Poříčí, obě vsi na Otavě v kraji Prácheňském."
- Kamenný obloukovitý most na suchu pod Kněží horou zvaný „Žižkův“
- kaplička v Horním a v Dolním Poříčí

 
Dopravní dostupnost: 

autobus i vlak