Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Adresa: 
Obecní úřad Hoštice, Hoštice u Volyně 29, 387 01 Volyně
IČO: 
251 232
Telefon: 
606 934 172
e-mail: 
ou@obechosticeuvolyne.cz
Úřední hodiny: 
Čt  14.00 – 18.00
Starosta
Starosta: 
Ing. Miroslav Tománek
Adresa: 
Hoštice 1
Mobil: 
606 934 172
Je uvolněný ?: 
Ne
Zástupce
Zástupce: 
Jan Hais
Adresa: 
Hoštice 84
Mobil: 
724 884 298
Zástupce
Je uvolněný ?: 
Ne
Památky: 

První písemná zmínka o Hošticích ležících pod vrchem Kalný pochází z roku 1274. V roce 1749 se v Hošticích narodil Václav Leopold Chlumčanský, pozdější pražský arcibiskup.

- Kostel Narození Panny Marie a hřbitov pochází z roku 1593 a ve zdivu je renesanční. V 18. století byl zevně i 
  vnitřně upraven. Zařízení kostela je barokní z roku 1742 a pseudorenesanční. Od většiny jiných kostelů se liší tím,
  že není orientovaný, jeho podélná osa nesměřuje oltářem k východu, jak je to jinde obvyklé.

- Na hřbitově, nalevo od vchodu do kostela, jsou pochováni někteří členové rodiny Schuttersteinů a Haidenburgů,
  posledních šlechtických majitelů zámku. Na jihozápadní straně, u hřbitovní zdi, odpočívá legenda české country –
  Michal Tučný.
- Na návsi je zemědělská usedlost čp. 12 s rozložitým selskobarokním štítem a předzahrádkou pochází z poloviny
  19. století.

- Historicky cenná je také usedlost čp. 3 a špýchárek u čp. 34.

- Židovský hřbitov leží přibližně 750 m severozápaně od Hoštic na cestě do Strunkovic. Pochází ze 17. století.
  Zachováno je asi 30 náhrobků s místy již nečitelnými hebrejskými nápisy.    

- Zámek - Původně vladycké sídlo, k němuž je roku 1274 uváděn Držislav, syn Viléma z Hoštic. V roce 1315 byly
  Hoštice jednou z osad, kterým dává královna Eliška Přemyslovna privilégia tzv. králováckých obcí a v té době patří
  do tvz. Volyňského újezdu. Později byly převedeny k panství Hluboká a ke Kašperku. V 16. století se dostaly Hoštice
  dědičně do majetku Viléma z Rožmberka a později v roce 1593 byly prodány Arnoštu Vitanovskému z Vlčkovic. Ve
  vlastnictví tohoto rodu zůstaly až do konce 17. století, kdy je koupil Vladislav Chlumčanský z Přestavlk. V roce 1749
  se zde narodil Václav Leopold Chlumčanský, pozdější pražský arcibiskup. Od roku 1799 vlastnil Hoštice Jáchym
  Zádubský ze Šontálu a od roku 1822 šlechtický rod Schubertů von Schutterstein. Posledním šlechickým majitelem
  zámku je Adolf Haid von Haidenburg, který umírá v roce 1940.

  Dnešní prostý jednopatrový zámek s raně barokním portálem uprostřed dvora byl patrně postaven v 17. století na 
  místě starého sídla, případně s použitím některým konstrukcí pozdně renesančního obydlí Vitanovských z Vlčkovic.
  Za Chlumčanských z Přestavlk byla roku 1777 budova radikálně přestavěna, další velké úpravy následovaly
  v letech 1870–80 a počátkem 40. let 20. století.     

Zajímavosti:

Obec se proslavila triologií režisera Zdeňka Trošky - Slunce, seno… Také zde prožil poslední roky svého života legenda české country Michal Tučný (1946–1995). Jeho hrob najdeme na hřbitově od vstupu vlevo u zdi, na kterém je umístěný kamenný klobouk, který vytvořil v roce 1998 akademický sochař Michal Gabriel. Každý rok koncem srpna se v obci koná vzpomínková akce – koncert country hudby zvaný Stodola Michala Tučného.

 

V obci se nachází řada míst, kde byly natáčeny záběry z filmů Slunce, seno…  Přes sezonu je v obci otevřeno malé hasičské museum a pobočka Jihočeské pohádkové kanceláře s možností nákupu suvenýrů.

Dopravní dostupnost: 

autobus v pracovní dny
vlak i o víkendech, zastávka vzdálena 2 km od obce