Hoštice

Adresa: 
Obecní úřad Hoštice, Hoštice u Volyně 29, 387 01 Volyně
IČO: 
251 232
Telefon: 
606 934 172
e-mail: 
ou@obechosticeuvolyne.cz
Úřední hodiny: 
Čt  14.00 – 18.00
Starosta
Starosta: 
Ing. Miroslav Tománek
Adresa: 
Hoštice 1
Mobil: 
606 934 172
Je uvolněný ?: 
Ne
Zástupce
Zástupce: 
Jan Hais
Adresa: 
Hoštice 84
Mobil: 
724 884 298
Zástupce
Je uvolněný ?: 
Ne
Památky: 

První písemná zmínka o Hošticích ležících pod vrchem Kalný pochází z roku 1274. V roce 1749 se v Hošticích narodil Václav Leopold Chlumčanský, pozdější pražský arcibiskup.

- Kostel Narození Panny Marie a hřbitov pochází z roku 1593 a ve zdivu je renesanční. V 18. století byl zevně i 
  vnitřně upraven. Zařízení kostela je barokní z roku 1742 a pseudorenesanční. Od většiny jiných kostelů se liší tím,
  že není orientovaný, jeho podélná osa nesměřuje oltářem k východu, jak je to jinde obvyklé.

- Na hřbitově, nalevo od vchodu do kostela, jsou pochováni někteří členové rodiny Schuttersteinů a Haidenburgů,
  posledních šlechtických majitelů zámku. Na jihozápadní straně, u hřbitovní zdi, odpočívá legenda české country –
  Michal Tučný.
- Na návsi je zemědělská usedlost čp. 12 s rozložitým selskobarokním štítem a předzahrádkou pochází z poloviny
  19. století.

- Historicky cenná je také usedlost čp. 3 a špýchárek u čp. 34.

- Židovský hřbitov leží přibližně 750 m severozápaně od Hoštic na cestě do Strunkovic. Pochází ze 17. století.
  Zachováno je asi 30 náhrobků s místy již nečitelnými hebrejskými nápisy.    

- Zámek - Původně vladycké sídlo, k němuž je roku 1274 uváděn Držislav, syn Viléma z Hoštic. V roce 1315 byly
  Hoštice jednou z osad, kterým dává královna Eliška Přemyslovna privilégia tzv. králováckých obcí a v té době patří
  do tvz. Volyňského újezdu. Později byly převedeny k panství Hluboká a ke Kašperku. V 16. století se dostaly Hoštice
  dědičně do majetku Viléma z Rožmberka a později v roce 1593 byly prodány Arnoštu Vitanovskému z Vlčkovic. Ve
  vlastnictví tohoto rodu zůstaly až do konce 17. století, kdy je koupil Vladislav Chlumčanský z Přestavlk. V roce 1749
  se zde narodil Václav Leopold Chlumčanský, pozdější pražský arcibiskup. Od roku 1799 vlastnil Hoštice Jáchym
  Zádubský ze Šontálu a od roku 1822 šlechtický rod Schubertů von Schutterstein. Posledním šlechickým majitelem
  zámku je Adolf Haid von Haidenburg, který umírá v roce 1940.

  Dnešní prostý jednopatrový zámek s raně barokním portálem uprostřed dvora byl patrně postaven v 17. století na 
  místě starého sídla, případně s použitím některým konstrukcí pozdně renesančního obydlí Vitanovských z Vlčkovic.
  Za Chlumčanských z Přestavlk byla roku 1777 budova radikálně přestavěna, další velké úpravy následovaly
  v letech 1870–80 a počátkem 40. let 20. století.     

Zajímavosti:

Obec se proslavila triologií režisera Zdeňka Trošky - Slunce, seno… Také zde prožil poslední roky svého života legenda české country Michal Tučný (1946–1995). Jeho hrob najdeme na hřbitově od vstupu vlevo u zdi, na kterém je umístěný kamenný klobouk, který vytvořil v roce 1998 akademický sochař Michal Gabriel. Každý rok koncem srpna se v obci koná vzpomínková akce – koncert country hudby zvaný Stodola Michala Tučného.

 

V obci se nachází řada míst, kde byly natáčeny záběry z filmů Slunce, seno…  Přes sezonu je v obci otevřeno malé hasičské museum a pobočka Jihočeské pohádkové kanceláře s možností nákupu suvenýrů.

Dopravní dostupnost: 

autobus v pracovní dny
vlak i o víkendech, zastávka vzdálena 2 km od obce

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
25.January 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...