Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Adresa: 
Obecní úřad Němčice, Němčice 44, 387 19 Čestice
IČO: 
667 731
Telefon: 
607 172 849
e-mail: 
ounemcice@tiscali.cz
Úřední hodiny: 
Út 16.00 - 18.00  St  9.00 - 11.00
Starosta
Starosta: 
Rudolf Bublík
Adresa: 
Němčice 22
Mobil: 
724 189 605, 606 603 903
Je uvolněný ?: 
Ne
Zástupce
Zástupce: 
Martin Kříž
Adresa: 
Němčice 55
Mobil: 
777 679 190
Je uvolněný ?: 
Ne
Památky: 

První zpráva o této obci pochází z roku 1204, kdy Přemysl Otakar I. daroval některé poplatky z této osady klášteru sv. Jiří na pražském hradě. Němčice byly tenkrát velmi málo osídlené a všude byly hluboké lesy plné divoké zvěře, které se táhly až do nejbližšího okolí.

 

Ve 14. a 15. století zde byla jen menší vladycká sídla. Koncem 15. a začátkem 16. století patřila celá tato krajina, Němčice a ostatní okolí obce (Zahorčice, Hodějov a Hoslovice), pánu z Rožmberka. V průběhu 16. století byly statky zkoupeny a v roce 1544 vlastnicky patřily k zámku v Dobrši.

 

Roku 1582 daroval Václav Koc z Dobrše celou osadu Němčice rytíři Adamovi Chřepickému z Modlíškovic, který v roce 1594 přikoupil další vesnice. Jemu nebo jeho synu Václavovi vděčí tato obec za zbudování tvrze. Kolem roku 1640 sídlila na tvrzi vdova Anna Chřepická – paní na Němčicích, Nihošovicích a Dobrši a jejích šest dcer.

 

Poté byly Němčice prodány v roce 1667 Ctiboru Václavu Chřepickému z Modlíškovic a byly načas připojeny k Dobrši. Po něm byl pánem na Němčicích František Albrecht Chřepický. Od něj pak koupil statky němčické Jiří František Věžník z Věžník. Po jeho smrti v roce 1685 spravovala statek vdova Lidmila jako poručnice.

 

Syn Bernart Václav Věžník jej v roce 1696 prodal Janu Ignáci Dlouhoveskému – proboštu a biskupu pražského svatovítského chrámu za 31.000 rýnských a 100 dukátů. Ten Němčice připojil ke Kraselovu. Později byla správa statku opět práva statku opět přenesena z Kraselova do Němčic, kde pozdně renesanční tvrz ve svahu měla již spíše charakter zámečku bez opevňovacích článků.

 

Na přelomu 17. a 18. století byla tvrz přestavěna na raně barokní zámeckou rezidenci. Po Janu Ignáci Dlouhoveském se pány na němčicích stali jejich příbuzní Chanovští z Dlouhé Vsi.

 

Významně k rozvoji obce přispěl Jan Felix Chanovský, který k přestavěnému zámečku roku 1727–1729 připojil kapli sv. Jana Nepomuckého a tu opatřil velkým vyřezávaným oltářem, varhany a od pražské arcibiskupské konsistoře i privilegium ke konání veřejné bohoslužby. Nechal zhotovit i velké hodiny ve štítu zámku a vybudovat zámeckou zahradu.

 

Dalším významným pánem z rodu Chanovských byl František Xaver Chanovský, který roku 1834 zaměstnal Josefa Schmidingera, kněze ze Strakonic, jako zámeckého kaplana. Už tehdy byl Schmidinger známým šířitelem českých knih a zarputilým vlastencem. Od té doby se v němčicích silně vlastenčilo.

 

F. X. Chanovský měl na české národní obrození větší vliv, než se dosud ví. Nelze přehlédnout hlavně jeho velkorysý dar knih a starožitností Českému muzeu – bylo jich 44 beden a jejich cena byla vyjádřena sumou 60.000 zlatých.

 

Rytíři z Dlouhé Vsi se výrazně zapsali do historie českého národa, církve i literatury. Byli státníky i umělci, vojáky i učenci. Velice přáli vzdělanosti, měli rádi krásné věci, knihy, vyznali se v botanice a v léčitelství. Jen pro zajímavost u zámečku založili i fíkovnu a měli zde i dobře vybavenou lékárnu.

 

V obci byly i dva mlýny, pivovar a lihovar a od 1. pol. 19. století i cihelna.     

 

- zámek s parkem a zámecká kaple sv. Jana Nepomuského – k vidění je vyřezávaný oltář a varhany
- boží muka    

Dopravní dostupnost: 

autobus