Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum nabytí účinnosti: 
6.December 2018
  • Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 1. 6. 2018 ve svém usnesení č. 23/18 o obsahu změny územního plánu a také, že změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
  • změna je pořizována na návrh navrhovatele
  • nabytí účinnosti změny: 6.12.2018
  • změna územního plánu je pouze změna textové části územního plánu, grafická část se nemění
  • vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno
  • odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=57601