Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Adresa: 
Obecní úřad Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice
IČO: 
397 342
Telefon: 
383 394 172
e-mail: 
ouvolenice@iol.cz
Úřední hodiny: 
Po    7.00 - 16.00 St     7.00 - 17.00 Pá    7.00 - 11.00
Starosta
Starosta: 
Karel Papež
Adresa: 
Volenice 148
Telefon domů: 
606 607 555
Mobil: 
724 182 257
e-mail: 
karelpapezvolenice@seznam.cz
Je uvolněný ?: 
Ano
Zástupce
Zástupce: 
Miloslav Hromíř
Adresa: 
Volenice 122
Telefon: 
383 360 183
Mobil: 
606 759 225
e-mail: 
hhromirova@csas.cz
Je uvolněný ?: 
Ne
Části obce: 
Ohrazenice, Tažovice, Tažovická Lhota, Vojnice, Volenice
Památky: 

Volenice
Vesnice se zde nacházela již v 10. století, první písemná zmínka je z roku 1227. Během staletí vystřídala mnoho majitelů sídlících na tvrzi ve Frymburce a na Rabí. Největšího rozkvětu dosáhla za pánů Koců z Dobrše a na Ohrazenicích (1504-1777).
- kostel sv. Petra a Pavla – postavený před rokem 1250
     - vyskytuje se několik slohů - románský, gotický, renesanční a barokní
     - zajímavostí kostela je goticko-renesanční klenba hlavní lodi, vytvořená architektem Tomášem Červeným
       z Mendrisia v roce 1577 
     - v kostele se nachází hrobka rodu Koců z Dobrše, jejíž vchod je přímo před oltářem 
- stavení čp. 7 s barokním štítem, v němž vzniklo Muzeum selského statku
     - muzeum zachycuje vývoj změdělské výroby na šumavském Podlesí (zemědělské stroje, nářadí a vybavení), 
       které se na venkovských statcích jihozápadních Čech používalo od 30. let do 50. let minulého století, do začátku 
       kolektivizace
     - v obytné části je k vidění, jak se v této době na statku bydlelo

 

Ohraznice
Dříve byla sídlem jedné větve šlechtického rodu Koců z Dobrše.
První písemná zmínka je z roku 1360. V 16. - 18. století má v majetku obec Markvart Koc. Z tohoto období je zachována tvrz z 16. století. Její součástí byla dnes již zřícená podzemní chodba. Na objektu jsou zřetelné ornamentální sgrafitové rustiky vykazují podobnost s tvrzí v Dobrši, nad severním portálem je znak Koců z Dobrše (stejný jako je na kašně před zámkem v Tažovicích)

 

Tažovice
- největší dominantou obce je komplex barokního zámku se zahradou představující v době své největší
  slávy jihočeské Versailles. Tento komplex získal Jan Kryštof Koc z Dobrše v roce 1695 přestavbou původní tvrze, 
  která se připomíná již v roce 1360. Nádvoří před zámkem je ohrazeno zdí, na níž stojí šest soch z řecké mytologie.
  Uprostřed nádvoří se nachází kašna z roku 1688 se znakem Koců z Dobrše a Vojnických Z Branišova. Zámeček
  byl kolem roku 1800 empírově upraven 
- kaple Panny Marie pochází z roku 1846

- technickou památkou z roku 1815 je kamenný dvouobloukový můstek na pilířích stojící přes Novosedlský potok   
- socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1771

 

Tažovická Lhota
První písemná zmínka o vsi je z roku 1547.
- nad obcí se nachází Boží kámen - přírodní svatyně

 

Vojnice
Původní název byl Oynicze.
- největší zajímavostí obce je zámek postavený v 17. století z původní tvrze. Zámek byl v 19. století přestavován.
  Arkádové chodby na západní straně jsou barokní, ale porušené úpravami v 19. století. Ve dvoře stojí sýpka
  postavená v pozdním baroku. Zámek obklopuje park o výměře 2,34 ha s pavionkem Patriae et musis
- kostel Navštívení Panny Marie s připojenou kaplí sv. Martina - jsou zřízené dobově

Dopravní dostupnost: 

autobus (nejbližší vlaková stanice se nachází v obci Katovice)