Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.
  • Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c). Podle tohoto ustanovení může starosta po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech.
  • Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.
  • Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
  • Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
  • Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat  komisím návrhy na projednání.

Radě obce je vyhrazeno

- projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí  komisemi rady obce,
- zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
- kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
- přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá komisemi,
 

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá komisím v jejich činnosti.

 

Komise města pro volební období 2022-2026

 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví – 10 členů
předsedkyně
Mgr. Marie Žiláková

členové
MUDr. Martin Gregora
Miloslava Pašavová
Mgr. Martin Karas
Mgr. Lenka Kratochvílová
Jana Blechová
Mgr. Jan Komrska
Michal Němec, MBA
MUDr. Michal Pelíšek
Helena Mocová Linhartová

 

Komise majetková – 5 členů
předseda
Ing. Ludvík Němejc

členové
Jaroslav Choura
Ing. Karel Vlasák
Václav Drhovský
Jan Hrdlička

 

Komise bytová – 5 členů
předseda
Josef Hradský

členové
Eva Charvátová
Mgr. Marcela Křiváčková
Martin Horský
Bc. Petr Pešek

 

Komise pro sport a volnočasové aktivity – 5 členů
předseda
Vít Holeksa

členové
Pavel Zach, DiS.
Jan Hrůša
Stanislav Kašpar
Václav Král

 

Komise pro rozvoj města a podnikání – 5 členů
předseda
Ing. Rudolf Oberfalcer ml.

členové
Jan Hrdlička
Ing. Arch. Marta Slámová
Ing. Arch. Jan Zákostelecký
Jaroslav Horejš

 

Komise dopravy – 4 členové
předseda
Ing. Rudolf Oberfalcer st.

členové
por. Bc. Lenka Dvořáková
Jaroslav Horejš
Milan Michálek

 

Komise pro bezpečnost a prevenci – 9 členů
předseda
Mgr. Břetislav Hrdlička

členové
Václav Král
Milan Michálek
Josef Hradský
Marie Pavlovičová
Jan Hrdlička
Vít Holeksa
Karel Reindl
Ing. Miroslava Zralá

 

Komise pro rozvoj osad – 6 členů
předseda
Pavel Zach, DiS.

členové
Bc. Martin Řehka
Ing. Václav Kabát
Václav Marek
Milan Levý
Pavel Koubek

 

Komise pro seniory – 8 členů
předseda
Marcela Štveráková

členové
Stanislav Med
Věra Váchová
Ing. Hana Maroušková
Helena Mocová Linhartová
Jana Kohelová
Mgr. Ivana Parkosová
Jan Pašava

 

Komise školství – 12 členů
předseda
Mgr. Veronika Tomanová

členové
PhDr. Miroslav Žitný
Mgr. Zdeněk Gracík
Mgr. Tomáš Dunovský
Mgr. Milan Vierer
Mgr. Rudolf Prušák
Mgr. Jiří Johanes
Mgr. et Mgr. Radek Čejka
Mgr. Tomáš Linhart
Ing. Libuše Řeřábková
Martina Spišská
Ing. Miluše Vacková

 

Komise pro životní prostředí – 4 členové
předseda
Václav Král

členové
Pavel Drdel
Martin Horský
Ing. Jaroslav Brůžek

 

Komise pro kulturu – 6 členů
předseda:
Mgr. Josef Pilný, DiS.

členové:
Mgr. Veronika Tomanová
Adam Vondřička
Ing. Martin Hodina
Mgr. et Bc. Kateřina Prokopcová
Miroslav Chum, DiS.
Mgr. Andrea Karlovcová

 

Komise pro cestovní ruch – 7 členů
předseda:
František Christelbauer

členové:
Pavel Drdel
Ing. Dušan Krankus
RNDr. Ladislav Havel
PhDr. Ivana Říhová
Radim Žahour
Jolana Prixová, DiS.

 

Komise pro energetiku a obnovitelné zdroje – 9 členů
předseda:
Mgr. Břetislav Hrdlička

členové:
Michal Bezpalec
Ing. Pavel Srb
Stanislav Mrkvička
Vladimír Hrdlička
Ing. Jaromír Hub
Ing. Martin Vořechovský
Zbyněk Podhorský
Mgr. Vladimír Houser.

 


Komise města pro volební období 2019-2022

Komise školství – 9 členů
předseda
PhDr. Miroslav Žitný

členové
Mgr. Zdeněk Gracík
Mgr. Tomáš Dunovský
Mgr. Milan Vierer
Mgr. Rudolf Prušák
Mgr. Jiří Johanes
Mgr. et. Mgr. Radek Čejka
Mgr. Tomáš Linhart
Ing. Libuše Řeřábková

 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví – 8 členů
předsedkyně
Mgr. Marie Žiláková

členové
MUDr. Martin Gregora
Miloslava Pašavová
Mgr. Martin Karas
Mgr. Lenka Kratochvílová
Jana Blechová
Mgr. Jan Komrska

 

Komise pro kulturu a cestovní ruch – 8 členů
předseda
František Christelbauer

členové
PhDr. Ladislav Havel
Vít Holeksa
Ing. Jaroslav Bašta
Mgr. Marcela Miková PhD.
Michal Polata
Mgr. Marie Žiláková
Pavel Drdel

 

Komise majetková – 5 členů
předseda
Ing. Ludvík Němejc

členové
Jaroslav Choura
Ing. Karel Vlasák
Václav Drhovský
Jan Pašava
 

Komise bytová – 5 členů
předseda
Josef Hradský

členové
Eva Charvátová
Jana Hůdová
Mgr. Marcela Křiváčková
Martin Horský

 

Komise pro sport a volnočasové aktivity – 7 členů
předseda
Josef Štrébl

členové
Miloš Sedláček
Mgr. Václav Marek
Jaroslav Čadek
Stanislav Kašpar
Václav Král
Vít Holeksa

 

Komise pro rozvoj města a podnikání – 6 členů
předseda
Ing. Rudolf Oberfalcer ml.

členové
Ing. Karel Vlasák
Jan Hrdlička
Ing. Arch. Marta Slámová
Ing. Arch. Jan Zákostelecký
Ing. Jaroslav Brůžek

 

Komise dopravy – 4 členové
předseda
Ing. Rudolf Oberfalcer

členové
por. Bc. Lenka Dvořáková
Mgr. Marcela Křiváčková
Milan Michálek

 

Komise pro bezpečnost a prevenci – 6 členů
předseda
Josef Štrébl

členové
Milan Michálek
Josef Hradský
Marie Pavlovičová
Milena Burianová
Václav Král

 

Komise pro rozvoj osad – 6 členů
předseda
Pavel Zach DiS

členové
Martin Řehka
Ing. Václav Kabát
Václav Marek
Milan Levý
Karel Vlas

 

Komise pro seniory – 7 členů
předsedkyně
Marcela Štveráková

členové
Ludmila Urbanová
Jiří Tesař
Hana Maroušková
Helena Mocová Linhartová
Jana Kohelová
Mgr. Ivana Parkosová

 

Komise města pro volební období 2014-2018

Komise školství – 11 členů
předseda
Mgr. Jan Svoboda

členové
Mgr. Zdeněk Gracík
Miloslava Vozábalová
Ing. František Němec
Mgr. Tomáš Bernad
Mgr. Václav Růžička
Mgr. Václav Vlček
Mgr. Jiří Johanes
Mgr. Jaroslava Kolesová
Mgr. Tomáš Linhart

 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví – 7 členů
předsedkyně
MUDr. Lenka Scheinostová

členové
Mgr. Alena Lípová
Ing. Alfons Smolej
Miloslava Pašavová
Mgr. Martin Karas
Jaroslava Fornbaumová
Milada Vlasáková

 

Komise pro kulturu – 4 členové
předseda
Michal Polata

členové
František Christelbauer
Ing. Jaroslav Bašta
Mgr. Marcela Miková PhD.

 

Komise majetková – 5 členů
předseda
Ing. Ludvík Němejc

členové
Ing. Karel Vlasák
Jan Pašava
Jaroslav Horejš
Václav Drhovský

 

Komise bytová – 5 členů
předseda
Josef Hradský

členové
Vlastimil Lenz
Václav Marek
Eva Charvátová
Jana Hůdová

 

Komise pro sport – 6 členů
předseda
Bc. Luboš Parkos

členové
Aleš Bláha
Karel Krž
Mgr. Václav Marek
Jaroslav Čadek
Stanislav Kašpar

 

Komise pro rozvoj města a podnikání – 7 členů
předseda
Ing. Václav Hoštička

členové
Mario Vlček
Jaroslava Kůgelová
Ing. Rudolf Oberfalcer ml.
Ing. Roman Němeček
Vojtěch Jedlička
Ing. Arch. Jan Zákostelecký

 

Komise dopravy – 3 členové
předseda
Ing. Rudolf Oberfalcer

členové
por. Bc. Lenka Dvořáková
Mgr. Marcela Křiváčková

 

Komise pro bezpečnost a prevenci – 6 členů
předseda
Josef Štrébl

členové
Milan Michálek
Mgr. Marie Žiláková
Josef Hradský
Ivana Krýslová
Jiří Voldán

 

Komise pro rozvoj osad – 6 členů
předseda
Pavel Zach DiS

členové
Renata Uhlíková Vrchlavská
Jitka Šefčíková
Ing. Rudolf Cihlář
JUDr. Zdeněk Lacina
Václav Marek

 

Komise Rada seniorů – 8 členů
předsedkyně
Marcela Štveráková

členové
Ludmila Urbanová
Naděžda Nováková
Jiří Tesař
Hana Maroušková
Helena Mocová Linhartová
Jana Kohelová
Ivana Parkosová

 

Komise města pro volební období 2010-2014

Majetková komise
předseda
Ing. Ludvík Němejc

členové
Jaroslav Čermák
Ing. František Lebeda ml.
Radoslava Novotná
Ing. Miloš Hynek
Ing. Jiří Jeníček
Jiří Urbánek
Mgr. Břetislav Hrdlička
Jan Pašava
Marek Fügner
Lukáš Houdek
Zbyněk Blatský
Václav Šrámek
Ing. Vlasta Pacourková

 

Bytová komise
předsedkyně
Mgr. Ivana Parkosová

členové
Jaroslava Fornbaumová
Eva Nová
PhDr. Ivana Říhová
Zdeňka Tomšovicová
Zbyněk Blatský
Mgr. Martina Košťálová

 

Sociální komise
předseda
MUDr. Michal Pelíšek

členové
Drahuška Kolářová
Helena Bartáčková
Helena Linhartová Mocová
Jana Tlachová
Milada Vlasáková
Miloslava Pašavová
Marie Brejchová
Ing. Karel Seknička

 

Komise pro kulturu a cestovní ruch
předseda
RNDr. Ladislav Havel

členové
Bc. Alena Barborková
PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Andrea Karlovcová
Ing. Ivana Bambásková
Michal Šochman
Mgr. Josef Samec
Bc. Šárka Kůsová
Eva Dresslerová
Mgr. Iva Šrámková
Vladimíra Hradská
Heidrun Motlová
Pavel Soukup

 

Komise pro sport
předseda
Bc. Luboš Parkos

členové
Luděk Bastián
Ing. Pavel Bublík
Mgr. Cyril Dušek
Mgr. Roman Heimlich
František Kouba
PaedDr. Pavel Kouba
Bc. Jitka Krýzová
Ing. Pavel Mareš
Jan Schneedorfer
MVDr. Miroslav Vondřička
Václav Zábranský
Ing. Jan Žák

 

Komise školství
předseda
Mgr. Miroslav Hlava

členové
Mgr. Radek Sosna
MUDr. Soňa Pavlová
Mgr. Josef Mráz
Mgr. Jaroslava Cháberová
Mgr. Václav Vlček
Miloslava Vozábalová
Mgr. Jaroslava Kolesová
Věra Maříková

 

Komise pro rozvoj města
předseda
Ing. Aleš Seitz

členové
Mgr. Jitka Vápeníková
Ing. Ludvík Němejc
Ing. Jiří Treybal
Ing. Milada Brejchová
Mgr. Josef Mráz
Ing. Josef Zámečník
Ing. Jaroslav Brůžek
Ing. Václav Býček
Ing. Jaroslav Bašta
Mgr. Michal Novotný

 

Komise města pro volební období 2006-2010

Majetková komise
předseda
Ing. Ludvík Němejc

členové
Ing. Richard Boř
Inf. Jan Franěk
Ing. Miloš Hynek
Ing. Jiří Jeníček
Jakub Jeništa DiS
Ing. Luděk Joza
Ing. Ladislav Kubiš
Ing. František Lebeda ml.
Radoslava Novotná
Ing. Vlasta Pacourková
Václav Šrámek
Jiří Urbánek
 

Bytová komise
předsedkyně
Mgr. Ivana Parkosová

členové
Jaroslava Fornbaumová
Mgr. Marcela Křiváčková
Eva Nová
Zdeňka Tomšovicová
MVDr. Miroslav Vondřička
Miluše Březinová
Jana Hůdová
 

Sociální komise
předseda
MUDr. Jiří Chod

členové
MUDr. Martin Gregora
Zdeňka Tomšovicová
Mgr. Alena Lípová
Jitka Štětková
Drahomíra Kolářová
Milada Vlasáková
MUDr.Vladimír Hanáček
 

Komise pro kulturu a cestovní ruch
předseda
RNDr. Ladislav Havel

členové
PhDr. Ivana Říhová
Eva Dresslerová
Mgr. Marcela Křiváčková
Mgr. Ivana Parkosová
MUDr. Jelena Hálová
Mgr. Josef Samec
Mgr. Iva Šrámková
Ing. Ivana Bambásková
Marie Žiláková
Vladimíra Hradská
Heidrun Motlová
Mgr. Petr Hrnčíř
Bc. Martin Pihera
Eva Rabová
 

Komise pro sport
předsedkyně
Bc. Jitka Krýzová

členové
Ing. Pavel Bublík
MVDr. Pavel Dušek
Ing. Karel Hájek
Mgr. Roman Heimlich
František Kouba
PaedDr. Pavel Kouba
Karel Krž
Mgr. Emanuel Pavelka
Pavel Raba
Jan Schneedorfer
MVDr. Miroslav Vondřička
Ing. Jan Žák
Zbyněk Žilák
 

Komise školství
předseda
Mgr. Emanuel Pavelka

členové
Mgr. Jaroslava Cháberová
Mgr. Jaroslava Kolesová
MUDr. Soňa Pavlová
PaedDr. Eva Klasová
Mgr. Jana Komrsková
Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Josef Mráz
Mgr. Václav Vlček

 

Komise pro rozvoj města
předseda
Ing. Aleš Seitz

členové
Eva Dresslerová
plk. Ing. František Hrach
Ing. Josef Jungwirt
Ing. Vladislav Křiváček
Lucie Štěpánová
Milan Michálek
Bc. Tomáš Náhlík
Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka
Miroslav Procházka
PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec
Mgr. Alena Šabková
Ing. Jiří Treybal
Ing. František Válek
Bc. Pavel Kouba
Ing. Pavel Vondrys
Bohumila Voříšková
Mgr. Petr Wágner

hlas poradní
Ing. arch. David Andrlík
Bc. Jaroslav Bašta
Ing. Jaroslav Brůžek
Ing. Eva Krausová
Ing. Věra Samková
Ing. arch. Marta Slámová