Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2018 - 09/2018
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 006 118,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
185 597,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
820 521,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
23.02.2018
Přidělení dotace: 
17.05.2018
Ukončení projektu: 
11.10.2018
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu byla realizace světelně řízeného přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty v Ellerově ulici. Severní část za přechodem se nachází na mostním objektu přes řeku Otavu, v jižní části na přechod navazuje styková neřízená křižovatka s ulicí Na Křemelce. Přechod pro chodce je řešen bezbariérově a je doplněn signálními a varovnými pásy pro nevidomé a slabozraké.  

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje.