Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Kulturní dědictví“

Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2018 – 10/2018
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
449.803,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
40.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
409.803,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
04.01.2018
Přidělení dotace: 
05.04.2018
Ukončení projektu: 
28.11.2018
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu byla celková oprava zvoničky v obci Modlešovice. V rámci projektu byly provedeny práce na odvodňovacím žebru, omítkách, na opravě krytiny, klempířských prvcích, úpravě podlahy, úpravě zdiva a okapovém chodníku. Rovněž byla osazena nová mříž věže proti vletu ptáků, nové mříže do stávajících oken objektu a nové svlakové dveře.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje