Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra z "Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018"

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
09/2018 - 11/2018
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
490.088,- Kč
Příspěvek z rozpočtu MV ČR: 
339.500,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
150.588,- Kč
Stručný obsah projektu: 

Projekt řeší rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o dva nové kamerové body do ulice Bezděkovská a do ulice Mírová. K realizaci tohoto projektu došlo na základě průzkumu zjišťování pocitu bezpečí občanů města Strakonice, z něhož vyplynulo, že občané Strakonic by chtěli více kamer u škol a na sídlištích, kde převážně dochází k vandalismu a poškozování zaparkovaných vozidel. Záměrem projektu je snížení pouliční kriminality, vandalismu, počtu přestupků proti veřejnému pořádku a tím zvýšení pocitu bezpečí občanů v monitorovaných lokalitách i celkově ve městě.  

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete  na webu Projekt MV – Bezpečnostní dobrovolník