Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
16.September 2021
Datum nabytí účinnosti: 
18.January 2022
  • Zastupitelstvo obce Cehnice na svém zasedání dne 17. 1. 2019 pod č. usnesení 8/2019 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) rozhodlo o pořízení Změny č. 3 územního plánu Cehnice
  • Změna č. 3 ÚP Cehnice byla pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a 55b stavebního zákona. Předmětem Změny č. 3 ÚP Cehnice je úprava cestní sítě v souladu s ukončenými komplexními pozemkovými úpravami, a dále jedna plocha přestavby pro bydlení. Změna č. 3 ÚP Cehnice nabyla účinnosti dne 18.01.2022
  • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=61730