Město zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí

Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a vede podél obou břehů řeky Otavy až na strakonický hrad.

První informační tabule vznikly v roce 1992 a největší podíl na jejich vytvoření měly ČSOP a Gymnázium Strakonice. Poslední úpravy byly realizovány již za spolupráce s městem Strakonice v roce 2000 a 2005. Nyní byly původní panely, které slunce v posledních horkých létech téměř vypálilo, nahrazeny většími deskami. Zmizelo dřevěné obložení a dřevěné nápisy jednotlivých zastavení. Tabule mají nyní zcela novou grafiku, texty na některých z nich byly rozšířeny, přibyly fotografie současné i historické. Využita je také celá jejich plocha.

Informačních tabulí je čtrnáct. Na první z nich se dočtete, jak vypadala tato část města před úpravou vodního toku a kde se nacházely původní mlýny. Na panelu o historii Podskalí uvidíte, kde bylo bělidlo, jak vypadala plovárna nebo restaurace na Podskalí. Nový je panel věnovaný houbám. Informace o voroplavbě je nově spojena s historií Podskalí. Fotografiemi byly nahrazeny ilustrace živočichů a rostlin, a tak věříme, že zaujmou i oko malého návštěvníka. K tématu lužní les jsme přidali zmínku o památném stromu Otavský dub. Zastavení „U Ládíčka“ bylo přejmenováno na známé osobnosti a k životopisu F. L. Čelakovského byla přidána informace o A. Zellerinovi, po kterém je pojmenována stráň na Kalvárii. Na tabulích za strakonickým hradem přibyla pozvánka k návštěvě židovského hřbitova a zmínka o bývalém hospodářském dvoře na břehu Blatského rybníka. Pro připomenutí let minulých jsou i tato zastavení rozšířena o historické fotografie. Naučná stezka byla opravena s podporou Jihočeského kraje pro oblast cestovního ruchu ve výši 100 000 Kč. Celkové náklady byly více než 160 000 korun.

Odbor školství a cestovního ruchu

Testování návštěv na onemocnění covid-19 V pondělí 18. 1. 2021 bylo na Domově pro...
Obnovení provozu Denního stacionáře Strakonice S potěšením oznamujeme, že po...
Nabídka volného pracovního místa v organizaci MěÚSS Strakonice - všeobecná zdravotní...
Ve dnech 12. - 14. ledna probíhá on-line Burza škol JHK, která je určená žákům 7. až 9....
Tříkálová sbírka 2021 bude jiná   Tříkálová sbírka 2021 bude jiná, než jak...
Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů, od 22.12.2020 upravila vláda...
Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci...
Úřední hodiny Městského úřadu Strakonice v závěru roku 2020   pondělí...
Technické služby Strakonice a Odbor životního prostředí informují občany, že plán sečení...
1.January 2021
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...