Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Kulturní dědictví“

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2019 – 10/2019
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
457.110,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
50.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
407.110,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18. 01. 2019
Přidělení dotace: 
11 .04. 2019
Ukončení projektu: 
11 .11. 2019
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu byly kompletní stavební úpravy kapličky Sv. Norberta v katastrálním území Střela. V rámci projektu byly opraveny všechny omítky, proveden vnější i vnitřní sol-silikátový nátěr v barevném odstínu, vyměněny všechny konstrukční prvky krovu, osazeny nové vstupní dveře, položena nová krytina, osazen nový kovaný křížek, provedena nová cihelná dlažba uvnitř kapličky, okapový chodník a  umístěna vnitřní výzdoba kapličky.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje