Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

 Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji“

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
01/2019 – 12/2019
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
24.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
20.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
4.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18. 01. 2019
Přidělení dotace: 
11. 04. 2019
Ukončení projektu: 
3. 12. 2019
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu „Senior“ byla realizace preventivního programu, eliminujícího výskyt kriminality a dalších sociálně rizikových jevů a tím přispět ke zlepšení bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje. Cílem bylo oslovení seniorů žijících ve Strakonicích, seznámení je s trestnou činností páchanou na seniorech, varování před hrozícími riziky spojenými s touto trestnou činností, eliminovat trestnou činnost v okrese, nabídnout seniorům zábavný kulturní zážitek spojený s prevencí a dále pokračovat s cílovou skupinou i po divadelním představení, a to na pravidelných setkáních s policií – upevňování zásad bezpečného chování, jak se vyhnout podvodníkům a jak se chránit před okradením.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje