Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu Opravy

a rekonstrukce mateřských škol.

Programovací období: 
Termín realizace: 
3/2010 – 10/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
843.256,1 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
505.954,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
(za rok 2009) 337.302,1 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
2.3.2010
Přidělení dotace: 
27.4.2010
Zahájení fyzické realizace: 
1.6.2010
Ukončení fyzické realizace: 
31.10.2010
Ukončení projektu: 
4.11.2010
Stručný obsah projektu: 

V rámci projektu dojde k zastřešení venkovní terasy (ochozu) v MŠ Čtyřlístek. Tato terasa (ochoz) odděluje jednotlivé třídy. Děti tedy musí při přechodu mezi třídami v 1. a 2. patře a mezi třídami v 1. patře přejít přes venkovní, nechráněný prostor. Toto řešení nevyhovuje prostorovým ani hygienickým podmínkám. Mateřská škola bude také rozšiřovat svoji kapacitu, a to o 8 míst. Navýšení kapacity je podmíněno úpravami terasy, které tak zjednoduší provoz mateřské školy.

Další informace o projektu: 

Podrobnější informace k realizaci projektu Vám poskytne p. Jaroslav Houska, majetkový odbor Městského úřadu Strakonice, tel.: 383 700 320, e-mail: jaroslav.houska@mu-st.cz.

 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.