Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit za rok 2019 - Podpora na nájemné a služby spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem Strakonice zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 26. 2. 2020 pod usnesením číslo 112/ZM/2020.

 

Termín pro podávání žádostí: 6.-30. 4. 2020

 

S ohledem na mimořádná opatření lze podávat v letošním roce žádosti elektronicky v uvedeném termínu na adresu: martina.dubova@mu-st.cz