Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
16.September 2020
Datum nabytí účinnosti: 
14.November 2020
  • Zastupitelstvo města Volyně dne 24.06.2020 usnesením č. 180/2020/ZM-11 rozhodlo o pořízení změny č. 3 Územního plánu Volyně, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • PŘEHLED PLOCH A PŘEDMĚTŮ ZMĚNY Č. 3: Změna se týkala vymezení hranice dobývacího prostoru lomu kamence Černětice.
  • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
  • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice.
  • Změna č. 3 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 196/2020/ZM-12 ze dne 16.09.2020.
  • Změna č. 3 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 14.11.2020.
  • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=58440