Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu "Kulturní dědictví"

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2020 – 10/2020
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
553.911,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
40.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
513.911,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
17. 01. 2020
Přidělení dotace: 
21. 05. 2020
Ukončení projektu: 
11. 11. 2020
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu byla kompletní obnova kapličky sv. Jana Nepomuckého v katastrálním území Střela. V rámci projektu byla provedena oprava vnějších i vnitřních omítek, proveden vnější i vnitřní nátěr v barevném odstínu, byly vyměněny všechny konstrukční prvky krovu a střešní keramická krytina, opraveny vstupní dřevěné dvoukřídlé dveře, vstupní část schodů, byla provedena nová cihelná dlažba uvnitř kapličky a okapový chodník dlážděný z lomového kamene včetně provedení štěrkové vrstvy. Dále byl osazen nový kovaný křížek a umístěna vnitřní výzdoba kapličky – kopie původních dochovaných obrazů.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje