Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora cestovního ruchu“

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2020 – 10/2020
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
90.804,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
60.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
30.804,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
01. 04. 2020
Přidělení dotace: 
25. 06. 2020
Ukončení projektu: 
26. 10. 2020
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu byla obnova navigačního informačního systému strakonického hradu, jehož stav již neodpovídal potřebám návštěvníků hradu, neboť byl v některých místech po více než deseti letech zastaralý a zcela nečitelný. Národní kulturní památka strakonický hrad již třetím rokem prochází rozsáhlou rekonstrukcí, po které budou zpřístupněny nové prostory, které v textech nebyly uvedeny. Aktuální nebyla ani orientační mapka areálu hradu. O historii strakonického hradu a okolí se turisté a občané dozví více ze sedmi dvoujazyčných obnovených cedulí navigačního informačního systému umístěných: Na Dubovci, před zámkem, na I. nádvoří – pod kostelem, na II. nádvoří – před kapitulní síní, u hradního paláce, pod věží Rumpál, na III. nádvoří – u dětského oddělení Šmidingerovy knihovny.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje