Hlášení městského rozhlasu - 21.Říjen 2021

1.

Dne 22.10.2021 od 7:30 do 13:30 bude vypnutá oblast Strakonice v části zahrádkářské osady U Vodojemu kolem čp. 103 včetně.

 

Dále dne 25.10.2021 od 7:30 do 12:30 bude vypnutá oblast Strakonice v ulici Dukelská čp. 166, Školní čp. 225 včetně všech podnikatelských subjektů v bytovém domě.

 

2.

Základní škola Františka Ladislava Čelakovského si vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří k 90. výročí školy v pátek 22. a v sobotu 23. října. 
Program je koncipován v pátek pro mladší ročníky a žáky školy, v sobotu pro starší a dříve narozené, ale také pro všechny mladé duchem. Na setkání s vámi se těší zaměstnanci školy.

 

3.

Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s městem Strakonice vás srdečně zve k návštěvě dalších farmářských trhů, které se uskuteční zítra, v pátek 22. října mezi 13. a 17. hodinou na Velkém náměstí pod radnicí. Přijďte si vybrat z široké nabídky sezónních výpěstků zeleniny, ovoce a farmářských potravin nebo si vybrat z nabídky rukodělných výrobků a občerstvení. 

 

4.

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle § 46 (ochranná pásma) a § 24 zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.
Energetický zákon ukládá vlastníkům nebo uživatelům odstranit nebo okleštit stromoví a jiné porosty. Pokud tak nebude učiněno pověřená společnost vyhledá vlastníky pozemků, na kterých se nachází ochranné pásmo vedení a projedná způsob a rozsah odstranění stromoví. V případě potřeby bližší informace poskytne Eva Hadová telefon: 777 367 156, Kateřina Kučerová 773 740 197 nebo Jaroslav Hackerschmied 733 539 340.

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...