Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

1.

Dne 22.10.2021 od 7:30 do 13:30 bude vypnutá oblast Strakonice v části zahrádkářské osady U Vodojemu kolem čp. 103 včetně.

 

Dále dne 25.10.2021 od 7:30 do 12:30 bude vypnutá oblast Strakonice v ulici Dukelská čp. 166, Školní čp. 225 včetně všech podnikatelských subjektů v bytovém domě.

 

2.

Základní škola Františka Ladislava Čelakovského si vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří k 90. výročí školy v pátek 22. a v sobotu 23. října. 
Program je koncipován v pátek pro mladší ročníky a žáky školy, v sobotu pro starší a dříve narozené, ale také pro všechny mladé duchem. Na setkání s vámi se těší zaměstnanci školy.

 

3.

Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s městem Strakonice vás srdečně zve k návštěvě dalších farmářských trhů, které se uskuteční zítra, v pátek 22. října mezi 13. a 17. hodinou na Velkém náměstí pod radnicí. Přijďte si vybrat z široké nabídky sezónních výpěstků zeleniny, ovoce a farmářských potravin nebo si vybrat z nabídky rukodělných výrobků a občerstvení. 

 

4.

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle § 46 (ochranná pásma) a § 24 zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.
Energetický zákon ukládá vlastníkům nebo uživatelům odstranit nebo okleštit stromoví a jiné porosty. Pokud tak nebude učiněno pověřená společnost vyhledá vlastníky pozemků, na kterých se nachází ochranné pásmo vedení a projedná způsob a rozsah odstranění stromoví. V případě potřeby bližší informace poskytne Eva Hadová telefon: 777 367 156, Kateřina Kučerová 773 740 197 nebo Jaroslav Hackerschmied 733 539 340.