Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora sportu“

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2021 – 11/2021
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
2.122.516,00 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
510.000,00 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
1.612.516,00 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
20. 01. 2021
Přidělení dotace: 
29. 04. 2021
Ukončení projektu: 
19. 11. 2021
Stručný obsah projektu: 

V rámci projektu byl vybudován zděný, jednopodlažní, nepodsklepený objekt technického zázemí sportoviště pro nohejbal zastřešený pultovou střechou s plechovou krytinou, obsahující šatnu, umývárnu, WC (zvlášť pro domácí hráče a pro hosty), a dále zádveří, příruční sklad a chodbu. Nový objekt technického zázemí odpovídá aktuálním technickým, hygienickým předpisům, bezpečnostním normám a sportovním řádům k provozování sportovní činnosti.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje