Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2022 (dále jen program) zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 15. 12. 2021 pod usnesením č. 490/ZM/2021.

Lhůta pro podání žádostí: 1. 2. - 28. 2. 2022