Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1.

Humanitární sbírka

Město Strakonice vyhlašuje humanitární sbírku materiální pomoci. Naléhavě potřebujeme matrace, karimatky, spacáky, lůžkoviny, polštáře, deky, prostěradla, povlečení.

Sbírka bude probíhat v pondělí 28.3. od 113:00 do 16:00 hodin, ve středu 30.3. od 13:00 do 18:0 hodin a v pátek 1. dubna od 8:00 do 11:00 hodin.
Potřebné věci se budou vybírat v budově čp. 1 na Velkém náměstí zadním vchodem z parkoviště městského úřadu.

Děkujeme za vaši pomoc.

 

2.

Nebezpečí požárů

Aktuální klimatické podmínky – alarmující sucho, slunečno a vítr zvyšují nebezpečí požárů v přírodě. Žádáme obyvatele, aby k likvidaci suché trávy a klestí využívali bio kontejnery rozmístěné v rámci města, popřípadě sběrný dvůr, kam je možné bioodpad uložit.
Město Strakonice ve spolupráci s HZS důrazně nedoporučuje pálení bioodpadu ve volné přírodě, v zahradách a v blízkosti obytných domů a hospodářských budov.
V případě porušení podmínek bezpečného pálení hrozí původci finanční pokuta.
Jednotky dobrovolných hasičů budou kontrolovat pravidla a doporučení uvedená na webových stránkách města Strakonice v souvislosti s touto problematikou.