Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek

Безкоштовні дзвінки з перекладом з української на чеську мову“ (Bezplatné telefonování s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem)

Město Strakonice se zapojilo do projektu volání pro Ukrajince.

www.volaniproukrajince.cz(odkaz je externí)

Služba umožní ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce.
Obdobnou službu „Hovor s přepisem" provozuje společnost Transkript, s.r.o., již několik let pro osoby se sluchovým postižením (Linka 1221, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad práce atd.). Ve verzi "Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to, že přepisovatel je nahrazen překladatelem, který ovládá ukrajinský i český jazyk, a to umožňuje komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka. Službu lze využít oboustranně, tedy i za účelem telefonního spojení s ukrajinsky hovořícími občany.

Cílem projektu je zpřístupnit komunikaci s institucemi, úřady či poskytovateli služeb, pro které je obtížné zajistit si vlastní ukrajinsky hovořící operátory na svých informačních linkách i na místě. Zprostředkování tlumočení telefonních hovorů budeme zajišťovat i pro další účely, např. soukromé hovory (domluvení ubytování, práce, školy apod.) V první fázi je naším cílem rozšíření této služby zejména na nejvíce exponované úřady státní správy jako jsou úřady práce, pobočky cizinecké policie, krajské úřady a městské úřady. V dalším kroku budeme službu rozšiřovat na neziskové organizace pomáhající uprchlíkům a následně mezi širokou veřejnost.

Představení sociálního podniku Transkript online, s. r. o.

https://www.youtube.com/watch?v=Yr5d5Bq4hDY&t=1s&authuser=1(odkaz je externí)