Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Digitální povodňový plán města Strakonice a správního obvodu ORP Strakonice jsou základní dokumenty pro řízení povodňové ochrany. Obsahují podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni orgánů státní správy s regionální působností. Propojují textové, datové a mapové informace hypertextovými odkazy (HTML). Usnadňují vyhledání a používání těchto informací co nejjednodušší formou s pomocí běžných webových prohlížečů.

Součástí povodňových plánů je pořízení hladinoměrů na vodních tocích – Otava, Peklov, Novosedelský potok a srážkoměru, který je umístěn na plaveckém stadionu města Strakonice. Součástí každého zařízení je varovná protipovodňová stanice, která při dosažení alarmové úrovně hladiny ze stanice automaticky rozešle varovné SMS.

 

Digitální povodňový plán ORP Strakonice

Digitální povodňový plán města Strakonice

Hladinoměr Tažovice - Novosedelský p.

Hladinoměr Pracejovice - Otava

Hladinoměr Peklov - Peklov (Doubravice u Volyně)

Srážkoměr Strakonice (plavecký stadion)