Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Veřejné projednání Na Ohradě
23. 6. 2022

Najít kompromis není vždy jednoduché. Lehký nesoulad panoval například v pohledu na bezpečnost silničního provozu. Zatímco zkušenosti z jiných oblastí města, ale i praxe z měst napříč republikou, jasně ukazují na význam zúžených vozovek společně se zvýšenými příčnými pruhy, místní obyvatelé se přiklánějí k příkazovým značkám upravujícím rychlost jízdy a namátkovým kontrolám policie, jako donucovacího prostředku.

Zeleň zastává ve městě významnou roli. Bohužel doposud vysazované jehličnaté stromy nejsou schopny vzdorovat aktuálním podmínkám, jako je stres ze sucha, vysoké letní teploty a nedostatek vláhy. Proto je nezbytné hledat takové druhy dřevin, které jsou schopné přežití v podmínkách městské aglomerace nesoucí s sebou takové projevy jako je devastace půdy posypovými solemi, psími exkrementy či uniklými pohonnými hmotami.

Veškeré požadavky vzešlé z projednání byly zaznamenány. Je možné, že s postupujícím časem přijdou nové nápady a myšlenky, prosíme, podělte se o ně s námi. Veškeré podněty je možné zasílat na elektronické adresy vedoucích odborů: narovcova@mu-st.cz, bycek@mu-st.cz, slamova@must.cz, bruzek@mu-st.cz.

Děkujeme za váš čas i konstruktivní diskuzi.