Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
21.November 2023
Datum nabytí účinnosti: 
21.December 2023

Změna č. 2 ÚP Katovice byla pořízena z vlastního podnětu obce, a to zkráceným postupem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Žádost o pořízení Změny č. 2 ÚP Katovice byla podána příslušnému úřadu územního plánování na základě usnesení zastupitelstva městyse Katovice č. 381/2021 ZM 25 ze dne 14.12.2021. Odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=65347

Zastupitelstvo městye Katovice vydalo Změnu č. 2 ÚP Katovice dne 21.11.2023 usnesením č. 151/2023 ZM 9.