Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
10.November 2022
Datum nabytí účinnosti: 
8.December 2022
  • územně plánovací dokumentace byla schválená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č. 5 územního plánu vydalo zastupitestvo dne 10.11.2022, nabytí účinnosti dne 8.12.2022
  • Změna č. 5 územního plánu Cehnice je k dispozici na Obecním úřadu Cehnice, na Městkém úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
  • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=63603