Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 3 ÚP Katovice se pořizuje na návrh navrhovatele a řeší vymezení zastavitelných ploch a změnu způsobu využití na pozemcích soukromého vlastníka, a dále úpravu regulativů prostorového uspořádání v plochách pro bydlení. O pořízení změny č. 3 ÚP Katovice rozhodlo zastupitelstvo městyse Katovice dne 29.11.2022 usnesením č. 43/2022 ZM 2. Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=63744